Make your own free website on Tripod.com

PANITIA PENANGGUNG JAWAB UJIAN LOKAL

LPK "IKIM" PURWODADI

IKIM-1 : Jl. S. Parman No. 26 Purwodadi Telp. (0292) 424009

IKIM-2 : Jl. Pemuda No. 10a Purwodadi Telp. 081 565 300 16


DAFTA NILAI INTERNET

NO NO.UJIAN NAMA NILAI
Browsing Download E-mail Chating
A H A H A H A H
1 01/KOM/IKIM/1/05 Thomas Praba S. 75 B 70 B 75 B 70 B
2 02/KOM/IKIM/1/05 Dedy April Liaman 80 B+ 75 B 75 B 70 B
3 03/KOM/IKIM/1/05 Nursiyah 75 B 70 B 75 B 70 B

Purwodadi, 13 Januari 2005

Suparnyo, S.Kom