Make your own free website on Tripod.com

HIMPUNAN SELURUH PENDIDIK DAN PENGUJI INDONESIA

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

(HISPPI CABANG KAB. GROBOGAN)

 

1. NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

  1. Organisasi ini bernama Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat disingkat HISPPI Diklusemas.

  2. Organisasi ditingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

  3. Organisasi ditingkat daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat Satu

  4. Organisasi ditingkat cabang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat Dua.

HISPPI Diklusemas berazaskan Pancasila dan Undang-undang 1945

HISSPI Diklusemas didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 1986 dan berubah menjadi HISPPI Diklusemas pada Munas III tanggal 11 Juni 1993 untuk waktu yang tidak ditentukan.

HISPPI Diklusemas adalah organisasi kemasyarakatan non politis dan mandiri secara profesional dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah.

2. SUSUNAN PENGURUS HISPPI CAB. KAB. GROBOGAN

SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG

HIMPUNAN SELURUH PENDIDIK DAN PENGUJI INDONESIA

PENDIDIK LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

(DPC HISPPI DIKLUSEMAS)

KAB. GROBOGAN

MASA BAKTI TAHUN 2000-2004

 

Pelindung                : Kakandepdiknas Kab. Grobogan

Pembina   1             : Kasi Dikmas Kakandepdiknas Kab. Grobogan

Pembina 2               : Penilik Dikmas Kakandepdiknas Se Kab. Grobogan

Ketua                      : Ruswiyanto Edi Purnomo 

Wakil Ketua            : Drs. Edy Purwanto

Sekretaris                : Bambang Nursiswanto

Bendahara               : 1. Ny. Singgih

                                 2. Budhy Noer Sawiji

Seksi Organisasi      : 1. Suparnyo, S. Kom.

                                 2. Hj. A.'Yuni Maskun

Seksi Litbang          : 1. Ahmad Munif

                                 2. Widyastuti

Seksi Usaha            : 1. Hj. Tati Abu

                                 2. Rudianto

Seksi Usaha            : 1. Haryanto

                                 2. Haryanto, BA

Seksi Sosial            : 1. Bpk. HM Toha, KA

                                2. Bpk. Drs. Puspo Roesdiono

 

Ditetapkan di Grobogan

Pada Pelantikan Pengurus pada tanggal 11 Oktober 2000

Dilantik oleh           : Drs. Joko Timbul Wiyono (Ketua HISPPI Jawa Tengah)

Disaksikan Pejabat :   1. Kepala Bidang Dikmas Kanwil Jawa Tengah

                                  2. Kepala Kakandepdiknas Kab. Grobogan

                                  3. Kepala Seksi Dikmas Kab. Grobogan

                                  4. Penilik Dikmas Kec. Purwodadi